BANDEROLA

BANDEROLA påminner om en flaggstång och har fackverksarmar som kan placeras på olika ställen och höjder . Sju olika höjder från fem till tolv meter. Armarna har 60mm fäste lämplig för NATH och ALYA-LA och fäste för hängande ALYA –LH

 
NamnDatabladSpecifikationInstruktion
BANDEROLA