Flex

De tre separata kamrarna leder kablarna, väl utlagda och skyddade, till alla anslutningspunkter.
Cable-Snake® Flex är kabelsamlingssystemet med den minsta böjradien och det högsta antalet kedjelänkar per löpmeter.
Eftersom avståndet mellan kedjelänkarna är mycket litet erhålls ökad tramphållfasthet och säkerhet.

 
NamnDatabladSpecifikationInstruktion
Katalog