Bordsgenomföringar

ELIT Point är en bordsgenomföring i gjuten aluminium
Locket – med borst - går att ta bort för enkel kabelhantering
Storlek 90x90mm Håltagning Ø80mm

ELIT Combi är en rektangulär bordslucka aluminium
Storlek 280x120mm Håltagning 270x110mm

 
NamnDatabladSpecifikationInstruktion
ELIT Bordsgenomföringar