Mästerhuset i Stockholm

I området kring Mäster Samuelsgatans södra sida byggs moderna och flexibla kontorslokaler av hög internationell klass.
Lokalerna ska få ett förbättrat serviceutbud inom nybyggnadens bottenvåning med bl.a. en restaurang med 300 sittplatser samt ett större café. En ny påbyggnad frigör möjligheter till en helt ny användning av fastigheterna.
ELIT levererar bl. a. golvboxar av typ Robust och Låg