Niagara i Malmö

Med sina 25 000 kvadratmeter rymmer Niagara moderna lokaler för forskning och utbildning och kommer från och med höstterminen 2015 att utgöra en mötesplats för studenter, lärare och högskolans samarbetspartners. Här möts stad och högskola och med den nya portalbyggnaden förstärks högskolans plats mitt i staden och som en del av staden.

ELIT levererar uttagsstavar och kanaler i projektet.