2015-09-10 - Snabba ryck med väggbox Room

Montera 3 dubbla vägguttag, dubbeldata och antenn på halva tiden!
Normalt skulle du montera fyra eller fler dosor som skall fästas mot regel
där uttag monteras och byglas.

Med vår väggbox får du allt i ett. Ergonomiskt och enkelt.

Vår väggbox fungerar som en multidosa. Markera dosans hörn och skär upp väggen.
Sätt i slangar. Spänn fast dosan med fyra vingar.
Anslut utan verktyg din oskalade FK, klick, klick, klick.
Alla sex uttag är nu kontakterade. Jacka i uttags enheterna. Anslut data och antenn. Jacka i data/antenn delen.
Klicka fast ramen. KLART!
Room följer rekommendationerna i den
nya standarden SS 437 01 02

http://www.elitab.se/produkter/v%C3%A4gg-och-tak/v%C3%A4ggbox-standard/v...