ATIK

ATIK finns i tre olika profiler och kan fås i tre olika diffusers. Passar arkitektoniskt i torg och park miljö. Finns med flera ljusbilder för att passa alla möjliga användningsområden. Sex effekter och sex styrningsmöjligheter. 4000 eller 3000K. ATIK passar standard raka 60mmstolpar. Till armaturen finns en designad stolpe PLATIK. Se under ”Stolpar och väggfästen”

 
NamnDatabladSpecifikationInstruktion
ATIK