Låg Rund 3 fack

Rund golvbox för 3 dubbla el uttag, data eller multimedia
Utrymmet är tillräckligt för alla typer av anslutningar samt överblivet kablage
Boxarna har en diameter på 300mm och ett djup på endast 65mm
Tack vare ingång från sidan böjs data och multimedia kablage minimalt
Locket har plats för matta eller annan golvbeläggning
Monteras infälld i golv eller gjuts in med hjälp av ingjutningsbox.
Boxen är ämnad för trä och stengolv.

Uttag hittar du här Passande uttag

 
NamnDatabladSpecifikationInstruktion
Datablad