Installationskanal V140

Installationskanal V140

Marknadens minsta dubbelkanal, 143x55mm
V140 är en standardkanal med dubbla fack.

Installera el i ett fack och data/tele i det andra, eller använd det ena facket till uttagen och det andra till kabelkanal.

Standardlängd 3m, kan levereras i längder upp till 6m
Standardfärg vit RAL9003 eller natureloxerad aluminium

Tillbehör, skiljevägg, inner- och ytterhörn, L-stycken, konsoller osv

V140 kan monteras på konsol eller dikt mot vägg.

Miljö: Byggvarubedömd

Uttag hittar du här Passande uttag

 
NamnDatabladSpecifikationInstruktion
V140
Översikt kanaler