Installationskanal V170

Installationskanal V170

Dubbelkanal för både stora och små komponenter, 170x65mm

Denna multikanal används som fönsterbänkskanal, vårdrumspanel eller matningskanal.

Komponenter från båda systemen kan användas, till exempel högtalare och
telefoner till skolpaneler, 3-fas uttag och brytare till labpaneler i det stora facket
och 45 mm komponenter i det lilla facket.

Miljö: Byggvarubedömd

Uttag hittar du här Passande uttag

 
NamnDatabladSpecifikationInstruktion
V170
Översikt kanaler