Dropshadow

5 uttag & CEE uttag 40XX / 65XX

Boxar som kan bestyckas både med 45mm moduler och CEE uttag.