Dropshadow

ELIT AB

Saldovägen 2
17562 Järfälla

+46 (0)8-920985
Information: info@elitab.se
Order:             order@elitab.se
Offert:             offert@elitab.se

Nyheter

Tomas Törnros
VD / Försäljare
tomas.tornros@elitab.se
070-7368411
Håkan Bergstedt
Försäljare / Inköp
hakan.bergstedt@elitab.se
076-8441122
Sören Johansson
Utesäljare Stockholm/Mälardalen
soren.johansson@elitab.se
076-6698330
Cina Berglund
Order/Innesälj
cina.berglund@elitab.se
072-0507406
Karl Fremdling
Chef Produktion/Lager
karl.fremdling@elitab.se
0720-802399
Jens Häll
Marknad/Reklam
jens.hall@elitab.se
073-440 16 81
Göran Asp
Produktansvarig
goran.asp@elitab.se
0708-231777
Michael Sjölin
Produktion/Lager
info@elitab.se
08-920985
Lars-Åke Wäfors
Produktion/Lager
info@elitab.se
08920985
Guy Karlsson
Produktion/Lager
info@elitab.se
+468920985