Dropshadow

Stavar

Hos oss hittar du flera olika typer av uttagsstavar, fristående, inspända eller väggmonterade.
Alla uttagsstavar kan bestyckas med el, data och multimedia och tillverkas i olika profiler.
Staven utformas beroende på hur många uttag och vilken typ av kablage du behöver.
En populär modell är vår uttagsstav Singel 65. Den finns som fristående, väggmonterad eller inspänd och rymmer uttag för minst två arbetsplatser.