Dropshadow

Kvarteret Poolen

Årets Bygge 2023! - där sitter våra Pro150 golvboxar

Kvarteret Poolen där Solnas nya simhall ingår, består av en unik konstruktion där byggnaden har simhall i bottenplan och kontorsarbetsplatser ovanpå. 

”Totalvinnaren i Årets Bygge 2023 är ett komplext projekt som har visat prov på helt nya sätt att samverka för att nå ett gemensamt mål. Budget har hållits på ett föredömligt sätt och projektet blev klart långt innan utsatt tid. Samtidigt har man inte tummat på kvalitén."