Dropshadow

Albano

Till Albano har vi levererat golvboxar, väggboxar, uttagsboxar, kanalisation, uttagsstavar mm.

Albano är en av Akademiska Hus största satsningar någonsin. Ett helt nytt campus ska byggas mitt i Stockholm, där 15 000 universitetsstudenter och forskare ska röra sig varje dag. Samverkan är nyckelordet i ett projekt som ligger i framkant när det gäller digitala arbetssätt och hållbarhet.