Dropshadow

Life City

Till Life City har vi levererat golvboxar, uttagsstavar mm.

Mitt i Hagastaden, ovanpå E4:an, bygger vi Life City - ett nytt centrum för affärsutveckling och service. Visionen för Life City är en scen och en mötesplats för näringsliv och forskning, där företag får tillgång till all den dynamik och kompetens som nu samlas inom ett begränsat område.