Dropshadow

Biomedicum KI

Vi har i samarbete med Enably levererat samtliga labpaneler till Biomedicum samt alla uttagsstavar till övriga kontorsutrymmen.

I Biomedicum samlas en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutet campus Solna. Byggnadens avancerade laboratorier och moderna lokaler är utformade för att främja forskning och samverkan. I Biomedicum finns även ett antal föreläsningssalar och gemensamma ytor.