Dropshadow

Uttag & Apparater

Vi har ett stort utbud av kraft och svagströmsmoduler för el, data, bild och ljud.

  • Uttag typ S500 passar till golv- och väggboxar modell Standard med familjenamnet S500.
  • Till övriga golvboxar t ex robusta, vattentäta eller i stål, golvposter samt uttagsstavar/stubbar passar alla uttag som är 45x45mm.
  • Till installationskanaler typ Vxxx används med fördel dubbelisolerade uttag typ Smartis.
  • Qikfit snabbkopplade dubbelisolerade uttag används i kanaler med prefixet VQxx, i bords/möbelboxar samt i kabelkorgar typ Qiktray.