Dropshadow

45x45mm

Till våra golvboxar t ex robusta, vattentäta eller i stål, golvposter samt uttagsstavar/stubbar passar alla uttag som är 45x45mm.

Dokument
Översikt Ladda ned