Dropshadow

Strömförsörjning

QikFit-moduler för strömförsörjning av våra USB-ladd moduler samt för laddning av batteripaket som t.ex som vårt QIKPAC batteripaket.
GST18 AC power in/out-kontakter tillåter full kompatibilitet med andra QikFit-systemmoduler och GST start- och sammankopplingskablar.