Ett hus som verkligen syns och som fullt ut andas hyresgästernas varumärke – mitt i det nya Söderstaden. 50 000 bilpendlare passerar byggnaden varje dag och den finns dessutom i blickfånget när världsartister är på besök.

ELIT levererar golvboxar i stål.

Kvarteret Orgeln är på väg upp i ny tappning. Med en investering på en knapp miljard etablerar Fabege det nya handelscentrumet som beräknas vara klart sommaren 2018. Den nya byggnaden går under namnet Grand ­Central – och ska inrymma 36 000 kvadrat­meter handel och kontor.

ELIT levererar govboxar, väggboxar, uttagsstavar mm

Kv. Hilton 7 är Vasakronans femte kontorsbyggnad i Frösunda. Byggnaden blir 9 våningar hög och får fasader i vit betong, trä och mässing. Här kommer 1000 arbetsplatser att inrymmas.
Utmärkande för projektet är att de två översta kontorsplanen byggs helt i trä, även bärande konstruktioner utförs i massiva trä-element. Byggnaden har också tuffa krav gällande energiförbrukning och inomhusklimat.
Fastigheten kommer att miljöklassas i LEED, nivå Platinum.

ELIT levererar...

Inom kvarteret Hörnan uppförs en kontorsfastighet på totalt ca 20 000 kvm. Fastigheten kommer att innebära en viktig del i det storskaliga stadsrummet vid korsningen Frösundaleden – Solnavägen och kommer att utgöra ett landmärke i fonden av Solnavägen. Start av inflyttning är planerad till maj 2018.

ELIT levererar golvboxar och väggboxar.

Experimentell forskning samlas i Biomedicum - Syftet med Biomedicum är att samla en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutets campus Solna under ett tak i en avancerad forskningsmiljö som främjar samverkan och forskning över vetenskapliga gränser.
Biomedicum kommer att utrustas med gemensam infrastruktur som innebär att exempelvis avancerade teknologiplattformar och dyrbar utrustning kan utnyttjas av fler och forskargrupper kommer att samverka för att nå nya...

Medicinaren 23 är ett nytt center för utblidning och forskning i Huddinge.
Kommande hyresgäster är KTH Skola för Teknik och Hälsa & Röda Korsets Högskola. Byggnationen kommer att benämnas Technology for Health och beräknas stå färdig våren 2016.
ELIT levererar väggmonterade uttagsstavar i flera utföranden.

Station Stockholms City, Stockholms nya entré till kollektivtrafiken, ska ligga i kvarteret Orgelpipan 6 i centrala Stockholm. Här kommer man att samla citybanan och tunnelbanan i anslutning till Stockholms centralstation med ett hotell och exklusiva bostäder ovanpå.
ELIT leverera bl a golvboxarna

Med Malmö Live får Malmöborna på en och samma gång ett konserthus, en kongressanläggning och ett hotell med flera serveringar som välkomnar alla och som öppnade den 2 maj 2015. Malmö Live omfattar, tillsammans med bostadshusen och kontorsbyggnaden, 90 000 kvadratmeter – ett helt kvarter där människor bor, arbetar och träffas. Bakom projektet står Skanska, Malmö Stad, Nordic Choice Hotels Clarion och Malmö SymfoniOrkester.
ELIT levererar bl a uttagsstavar och golvboxar till projektet....

I området kring Mäster Samuelsgatans södra sida byggs moderna och flexibla kontorslokaler av hög internationell klass.
Lokalerna ska få ett förbättrat serviceutbud inom nybyggnadens bottenvåning med bl.a. en restaurang med 300 sittplatser samt ett större café. En ny påbyggnad frigör möjligheter till en helt ny användning av fastigheterna.
ELIT levererar bl. a. golvboxar av typ Robust och Låg

Tesla valde bordsboxar typ Focus till det nya Europa kontoret i Amsterdam
Boxarna som är av typ Focus sitter på alla kontorsbord och innehåller eluttag och USB laddare

Med sina 25 000 kvadratmeter rymmer Niagara moderna lokaler för forskning och utbildning och kommer från och med höstterminen 2015 att utgöra en mötesplats för studenter, lärare och högskolans samarbetspartners. Här möts stad och högskola och med den nya portalbyggnaden förstärks högskolans plats mitt i staden och som en del av staden.

ELIT levererar uttagsstavar och kanaler i projektet.

Till Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg levererade ELIT samtliga bordsboxar för el och data